Därför är det viktigt med tydlighet vid mögelsanering

Mögel är fastighetsägarens stora skräck. Det luktar illa och skapar en obehaglig stämning i hela huset. Svenskt klimat är dock relativt gynnsamt för att inte drabbas av mögel. Trots detta rapporterar fler och fler husägare om mögelproblem.

Mögelsanering är nödvändigt om du drabbats. I många länder där mögel är vanligt nöjer man sig många gånger med en ordentlig rengöring. I regel används blekmedel och liknande rengöringsprodukter. I regel är det dock mer lämpligt att ta in professionell hjälp. Du bör i vilket fall försöka avgöra vilken typ av mögel ditt hus har drabbats av. 

Vad är mögel och hur uppkommer det?

1588-2

 • Mögel är egentligen en svamp. En vanlig art är Svartmögel. Det har gjorts flera vetenskapliga studier om dess farlighet och varför det drabbar fastigheter. Forskarna har inte riktigt kunnat avgöra hur farligt det är. De vet dock med säkerhet att vissa typer kan orsaka cancer. Svartmögel är även extra farligt för människor med nedsatt immunförsvar
 • Mögel frodas i fuktiga miljöer. Svamparna angriper då material i huset, till exempel en vägg som är klädd med trä. Möglet har en tendens att kunna växa väldigt fort. Du måste därför få in ordentligt med luft i det angripna området av ditt hus. 
 • Studier i Sverige har även gjorts på människor som bott i bostäder med mögelproblem. Dessa studier har visat att möglet förstärkte allergibesvär och kunde angripa luftvägarna. Problemet ligger i att forskningen inte kan visa exakt hur möglet påverkar kroppen. Därav kan man inte med säkerhet exakt konstatera hur farligt det är.
 • Mögel skall dock aldrig förekomma i bostadsmiljöer. Fastighetsägare ska vidta åtgärder om deras fastighet har blivit utsatt.

Riktlinjer för sanering

Smålandsposten skriver i en artikel om tydlighet vid mögelsanering. Tyvärr finns det inga exakta riktlinjer för hur mycket mögel som ska tolereras. Det finns dock generella riktlinjer över hur du bör agera.

 • I ett första skede ska en fastighetsägare se till att samtliga rum har en god ventilation. Som vi redan har skrivit i den här artikeln är fukt en anledning till mögeltillväxt. Som hyresgäst kan du exempelvis påpeka att du inte upplever att ventilationen är tillräcklig. Du kan även hänvisa till de konsekvenser som detta kan leda till.
 • Saneringsarbetet ska genomföras av en professionell aktör. Denne ska kunna identifiera vilken typ av mögel det är frågan om, och agera därefter. Fastighetsägaren har sedan ett ansvar att se till att efterarbetet tar vid på ett korrekt sätt.
 • Fastighetsägaren måste bland annat se till så att möglet inte kommer tillbaka. Detta kan göras genom att utföra ytterligare saneringar efter att den första har ägt rum.
 • Underhåll av fastigheter ska ske kontinuerligt. Många äldre byggnader saknar öppen planlösning. Detta skapar en större risk för ventilationsproblem. 
 • Upsala Nya Tidning rapporterar i denna artikel om när en församling fick problem på grund av mögelsanering. Detta drabbade främst ett antal gamla byggnader. Ägarna hade dessutom slarvat med underhåll, vilket ledde till fuktproblem.

Hur tar jag bort mögel på egen hand?

1588-3

Har du ett mindre problem med mögel kan du försöka ta bort det på egen hand. Detta är dock inte något vi generellt sett rekommenderar att göra.

 • Vatten och någon av form av tvål är det enklaste husmorsknepet. Du kan använda detta enkla rengöringsmedel i ett första skede. Detta dödar dock inte svamparna, även om de kan ta bort svarta missfärgningar.
 • Blekmedel är också ett husmorstips som tar bort missfärgningarna. Blekmedel kan dock inte heller döda svampar som finns på väggen, såvida de inte är tal om kakel. I badrummet ska dock blekmedel ha en god effekt på svampbortagningen. Var dock försiktig när du använder blekmedel så att du inte får det på huden. 
 • Ammoniak kan också användas som rengöringsmedel. Det här ämnet har dock samma egenskaper som blekmedel vad gäller material. Ska du ta bort svampar i badrummet fungerar det i regel mycket bra.
 • Vinäger och ättika har en bättre kemisk effekt som hjälper dig att få bukt med svamparna. För rengöring med ättika bör du använda någon form av tjock svamp. Du ska verkligen kunna skrubba väggen med kraft.
 • Väteperoxid sägs vara en av de bästa svampdödarna. Det ska dock smetas ut på väggarna och verka under ett tiotal minuter innan du kan skrubba bort det. Om Väteperoxid är farligt för den mänskliga hälsan är inte helt säkert. Den har vissa egenskaper som kan vara farliga för människan. Den är dock skonsam mot miljön och den utsöndrar inte ämnen som tas upp och finns kvar i naturen efter användning.

Professionell hjälp 

Vi har redan varit inne på vikten av professionell hjälp. Detta kan även betraktas vara en långsiktig investering i din hälsa och i ditt boende.

 • En professionell sanerare kan ta hand om hela problemet. Du kan få råd och tips om hur du i framtiden förebygger liknande problem med mögel. Vi har redan pratat om vikten av ventilation och att inte ha fuktiga miljöer. Men hur kan du lösa detta på bästa sätt i just ditt hem?
 • En professionell sanerare har förmodligen sett hundratals hem med samma problematik. De kan då ge dig specifika tips för hur du kan optimera ditt hem. Du kan alltså få specifika svar som gör att du inte behöver vara orolig för att din ventilation är otillräcklig.
 • Möglets hälsorisker är till en viss del bevisade genom forskning. Men hur stor behöver svamptillväxten vara för att den ska vara farlig för just dig? Som vi tidigare har nämnt finns det inga nationella riktlinjer. En sanerare kan dock lugna dig med sin erfarenhet. Hen har med all sannolikhet sett massvis med exempel i sitt arbetsliv.
 • Äger du själv en fastighet? Då finns det ytterligare argument. Du vill med stor sannolikhet att dina hyresgäster ska trivas. Om du inte tar ett eventuellt mögelproblem på allvar kan det negativa ordet om din verksamhet spridas. Ingen människa bör leva i mögel, oavsett hur farligt det kan tänkas vara.
 • Finns det barn eller gamla i fastigheten? Då väger saneringen ännu tyngre. Barn och gamla har i regel nedsatt immunförsvar, med vissa undantag. Du vill dock definitivt inte chansa med statistiken när människors hälsa står på spel. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *